ردیفشرح کارمحلسال اجرا
1تعمیرات اساسی توربین و تجهیزات جانبی نیروگاه سیکل ترکیبی کرماننیروگاه سیکل ترکیبی کرمان1401
2تعمیرات اساسی دو دستگاه بویلر و تعویض زانوئی های LP نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان 1401 
3تعمیرات اساسی واحد A نیروگاه ذوب آهن اصفهان نیروگاه ذوب آهن 1401 
4اورهال خطوط لوله و ساپورت های المان های بویلر واحد 2 نیروگاه سهند نیروگاه سهند 1401 
5سرویس و تعمیر بخش الکتریک واحد 3 بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون نیروگاه کازرون 1401 
6سرویس و تعمیر بخش ابزار دقیق واحد 3 بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون  نیروگاه کازرون 1401 
7تعویض زانوئی های بالایی LPEvaporator بویلرهای 1 تا 4 کرماننیروگاه سیکل ترکیبی کرمان1399
8اصلاح عیوب داکت دودکش واحد 4 نیروگاه شهید مفتحنیروگاه شهید مفتح1399
9شستشوی شیمیایی هارپ هایCPH بویلر 9 نیروگاه دماوندنیروگاه دماوند1399
10تعمیرات اساسی تجهیزات توربین و ژنراتور واحد 3 بخار منتظرقائمنیروگاه منتظرقائم1399
11اورهال ژنراتور واحد 3 نیروگاه المسیب عراق نیروگاه المسیب عراق 1399
12خرید والو و سیفتی والو نیروگاه اصفهاننیروگاه اصفهان1398
13تعمیرات اساسی واحد شماره 3 نیروگاه بخار الزاره سوریهنیروگاه الزاره سوریه1398
14دمونتاژ توربین بخار نیروگاه پسماند سوز کهریزکنیروگاه کهریزک1397
15تعمیرات اساسی توربوژنراتور نیروگاه پسماندسوز کهریزکنیروگاه کهریزک1397
16سرویس و اورهال سه دستگاه فیدپمپ جهت نیروگاه بخار ایرانشهرنیروگاه ایرانشهر1397
17سرویس دو عدد کوپلینگ هیدرولیکی نیروگاه بخار ایرانشهرنیروگاه ایرانشهر1397
18عملیات بازدیدهای سالیانه واحد بخار شماره یک و سرویس والوهای مهم بویلرهای ۱ و ۲ نیروگاه کازروننیروگاه سیکل ترکیبی کازرون۱۳۹۶
19عملیات بازدیدهای سالیانه واحد بخار شماره سه و سرویس والوهای مهم بویلرهای ۵ و ۶ نیروگاه کازروننیروگاه سیکل ترکیبی کازرون۱۳۹۶
20تعمیرات اساسی توربین و ژنراتور واحد اول ۳۲۰ مگاواتی نیروگاه اصفهاننیروگاه اسلام آباد اصفهان۱۳۹۶
21عملیات بازدیدهای سالیانه واحد بخار شماره دو و سرویس والوهای مهم بویلرهای ۳ و ۴ نیروگاه کازروننیروگاه سیکل ترکیبی کازرون۱۳۹۶
22بازدید مسیر داغ واحد دو گاز نیروگاه قم (بخش ابزاردقیق)نیروگاه سیکل ترکیبی قم۱۳۹۶
23تعویض لوله های کندانسور واحد اول ۳۲۰ مگاواتی نیروگاه اصفهاننیروگاه اسلام آباد اصفهان۱۳۹۶
24تعمیرات اساسی تجهیزات بویلر واحد یک بخار منتظرقائمنیروگاه منتظرقائم۱۳۹۶
25تعمیرات بخش ابزاردقیق واحد چهار نیروگاه بخار ایرانشهرنیروگاه بخار ایرانشهر۱۳۹۶
26قلیاشویی بویلرهای نیروگاه دماوندنیروگاه سیکل ترکیبی دماوند۱۳۹۶
27اورهال بویلر و تجهیزات جانبی واحد چهار نیروگاه ایرانشهرشرکت تولید نیروی برق زاهدان۱۳۹۵
28بازدید مسیر داغ توربین واحد یک گاز (مکانیک) نیروگاه قم نیروگاه سیکل ترکیبی قم ۱۳۹۵ 
29تعمیرات نیمه اساسی بخش مکانیک واحد یک بخار نیروگاه قمنیروگاه سیکل ترکیبی قم۱۳۹۵
30تعمیرات واحد شماره دو میتسوبیشی نیروگاه سیکل ترکیبی کازروننیروگاه سیکل ترکیبی کازرون۱۳۹۵
31تعمیرات اساسی واحد ۳ بخار نیروگاه فارسنیروگاه سیکل ترکیبی فارس۱۳۹۵
32تعمیرات اساسی دیگ بخار واحد دو نیروگاه شهید مفتح همداننیروگاه شهید مفتح همدان۱۳۹۵
33تعمیرات واحد ۱ میتسوبیشی نیروگاه سیکل ترکیبی کازروننیروگاه سیکل ترکیبی کازرون۱۳۹۵
34تعمیرات واحد ۲ میتسوبیشی نیروگاه سیکل ترکیبی کازروننیروگاه سیکل ترکیبی کازرون۱۳۹۴
35تعمیرات اساسی واحد ۴ گازی نیروگاه قم - بخش مکانیکنیروگاه سیکل ترکیبی قم۱۳۹۴
36تعمیرات اساسی واحد ۲ گازی نیروگاه قم - بخش مکانیکنیروگاه سیکل ترکیبی قم۱۳۹۴
37انجام تعمیرات والوها و موتورهای نیروگاه اتمی بوشهرنیروگاه اتمی بوشهر۱۳۹۴
38تعمیرات فلاشینگ روغن G۱۱نیروگاه سیکل ترکیبی قم۱۳۹۳
39تعمیرات اساسی واحد یک گازی بخش مکانیکنیروگاه سیکل ترکیبی قم۱۳۹۳
40تعمیرات روتین و دوره‌ای و خدمات آنکالی چهار واحد ۶۴ مگاواتینیروگاه بخار ایرانشهر۱۳۹۲
41تعمیرات واحد ۲ بخارنیروگاه سیکل ترکیبی کازرون۱۳۹۲
42بازدید مسیر داغ واحدهای شماره پنج و ششنیروگاه سیکل ترکیبی جهرم۱۳۹۲
43تعمیرات ولوهای توربین واحد چهار بخارنیروگاه شازند۱۳۹۲
44نظارت بر تعمیرات واحد یک بخارنیروگاه سیکل ترکیبی کازرون۱۳۹۲
45اورهال و تعویض لوله‌های واتروال و سوپرهیترواحد یک نیروگاه ایرانشهر۱۳۹۲
46ساخت قطعات اکستراکشن پمپنیروگاه ایرانشهر۱۳۹۲
47ساخت پوسته‌های توربین نیروگاه زرند کرمان با همکاری شرکت Jieneng Turbineنیروگاه زرند کرمان۱۳۹۱
48تعمیرات واحدهای بخار بلوک ۱، ۲ و ۳نیروگاه کازرون ۱۳۹۱
49تعمیرات ولوهای توربوسیکل واحد یکنیروگاه شازند۱۳۹۱
50اورهال توربین و ژنراتور واحد دونیروگاه زرگان اهواز۱۳۹۱
51اورهال واحد یکنیروگاه بخار ایرانشهر۱۳۹۱
52تعمیر تابلوهای برق فشار ضعیفمرکز انتقال نفت یزد۱۳۹۱
53تعمیرات ولوهای نیروگاه تبریزنیروگاه تبریز۱۳۹۰
54نظارت و بازرسی تعویض لوله‌های بویلر واحد ۱نیروگاه اصفهان۱۳۹۰
55اورهال ژنراتور واحد یکنیروگاه زرگان اهواز۱۳۹۰
56سرویس ولوهای مرتبط با مولد ۱S بخارنیروگاه سیکل ترکیبی یزد۱۳۹۰
57مونتاژ و دمونتاژ بخش توربین LP واحد شماره ۳نیروگاه بخار بندرعباس۱۳۹۰
58تعمیرات اساسی ولوهای توربوسیکل واحد دونیروگاه شازند۱۳۹۰
59تعمیرات پمپهای شرکت آوا انرژی شرکت کره‌ای HYOSUNGنیروگاه های سیکل ترکیبی۱۳۹۰
60اورهال واحد چهارنیروگاه بخار ایرانشهر۱۳۹۰
61سند بلاست و رنگ‌آمیزی مخزن مازوت شماره پنجنیروگاه شازند اراک۱۳۹۰
62تعمیر و سرویس ولوهای واحدهای بخارنیروگاه سیکل ترکیبی کازرون۱۳۹۰
63تعمیرات اضطراری بویلرهای واحدهای ۱S و ۳Sنیروگاه سیکل ترکیبی کازرون۱۳۸۹
64تعمیرات نیمه اساسی بخشی از ولوهای واحد چهارنیروگاه شازند اراک۱۳۸۹