شرکت پایش صنعت در راستای رسالت کاری خود ضمن نصب انواع سیستم های نیروگاهی شامل توربین ها، ژنراتورها، پمپ ها، سیستم های برق و ابزار دقیق، بخش های مختلف واحدهای بخاری، گازی یا سیکل ترکیبی نیروگاهی را سرویس، تعمیرات اساسی و بازسازی نموده و تحویل کارفرمایان محترم می کند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!