پروژه‌های در دست اقدام (2)

 

نام پروژهمحل اجراسال
تعمیرات اساسی تجهیزات توربین و ژنراتور شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم ۱۳۹۹
تعویض زانویی های بالایLP evaporator بویلرهای 1 تا 4 شرکت تولید نیروی برق کرمان ۱۳۹۹
خرید والو و سیفتی والو شرکت تولید نیروی برق اصفهان ۱۳۹۸
     
     

1
2
3
4